Su Depoları Hangi Standarta Göre Üretilir?

Depolama ürünleri, temel olarak suyun muhafaza edilmesi ve taşınması amaçları doğrultusunda kullanılan tanklardır. Ayrıca, çeşitli amaçlar için üretilebilir ve bu amaçlara göre farklı standartlara uygun olarak tasarlanabilir. Su deposu üretimi için çeşitli standartlar ve yönetmelikler düzenlenir. Bu standartlar, depoların güvenliğini, performansını ve kalitesini garanti etmek için tasarım, üretim, kurulum ve bakım aşamalarında uygulanır. 

Diğer ülkelerde de benzer şekilde, depolama ürünleri üretimi ile ilgili olarak çeşitli standartlar ve yönetmelikler mevcuttur. ABD’de depolama ürünleri üretimi, “American Water Works Association (AWWA) D100-11” gibi standartlar tarafından düzenlenir. Bu standart, depoların tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili olarak çeşitli hususları düzenler ve performansını ve kalitesini garanti etmek için uygulanır. Sonuç olarak, depolar çeşitli amaçlar için üretilebilir ve bu amaçlara göre farklı standartlara uygun olarak tasarım edilebilir. Ülkemizde bazı standartlar bulunmaktadır. Bu standartlar ise aşağıdakiler gibidir.

TSEK: Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu’nun (TSE) vermiş olduğu bir uygunluk belgesidir. Bu belge, ürünlerin ve hizmetlerin, Türkiye’de yayımlanan standartların belirtilen koşullarına uygun olduğunu gösterir.

ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 ve ISO 22000:2005 Belgeleri: Uluslararası Ölçüm, Denetim ve Sertifikasyon Örgütü (ISO) tarafından yayımlanan kalite yönetim sistemi standartlarıdır. Bu standartlar, bir organizasyonun iş süreçlerini düzenleyen ve iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite yönetim sistemi oluşturmasını ve uygulamasını öngörmektedir.

OHSAS 18001:2007: işyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruma amacıyla oluşturulmuş bir standarttır. Bu standart, bir organizasyonun işyeri güvenliği yönetim sistemini oluşturmasını ve uygulamasını öngörmektedir.

CE: Avrupa Birliği üyesi ülkelerde üretilen ürünlerin Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğunu gösterir. Bu belge, ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde satılabilmesi için gerekli olan bir uygunluk belgesidir.

Bu belgeler, depolama ürünleri üretiminde kullanılan malzemelerin, üretim sürecinin ve ürünlerin kalitesinin belirli standartlara uygun olduğunu gösterir. Bu sayede, depoların performansı ve kalitesi garanti altına alınmış olur.

Su Depoları Hangi Hammaddeler Kullanılarak Üretilir?

Depolama ürünleri çeşitli hammaddeler ile üretilse de, temel olarak polietilen, polyester ve paslanmaz çelik ile üretilmesi en uygunudur. Çünkü bu hammaddelerin kendilerine özgü olarak dayanıklılığı ve ömrü bulunmaktadır. Bu hususta bu üç hammaddeyi ayrıntılı olarak açıklayacağız.

1) Polietilen Su Deposu

Polietilen, polimerik bir maddedir ve polietilen depolarının hammaddesi olarak kullanılır. Polietilen, suya ve diğer kimyasallara dayanıklı, hafif, esnek, kırılmaya karşı dayanıklı ve düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle polietilen, su depoları gibi suyun saklanması ve taşınması için idealdir. Ayrıca, polietilenin yüksek ısıya dayanıklılığı nedeniyle polietilen depoları, ısıl işlemler gören endüstriyel tesislerde de kullanılabilir.

2) Polyester Su Deposu

Polyester, polimerik bir maddedir ve polyester depolarının hammaddesi olarak kullanılır. Polyester, suya ve diğer kimyasallara dayanıklı, hafif, esnek, kırılmaya karşı dayanıklı ve düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle polyester, su depoları gibi suyun saklanması ve taşınması için idealdir. Ayrıca, polyesterin yüksek ısıya dayanıklılığı nedeniyle polyester depoları, ısıl işlemler gören endüstriyel tesislerde de kullanılabilir. Kimyasal dayanıklılığı oldukça yüksektir.

Polyester depolarının hammaddesi olarak kullanılan polyester, çeşitli çap ve kalınlıklarda üretilebilir ve bu özelliklerine göre farklı kullanım alanlarına uygundur. Örneğin, düşük basınçlı depolar için daha ince polyester kullanılırken, yüksek basınçlı depolar için daha kalın polyester kullanılabilir.

3) Paslanmaz Su Deposu

Paslanmaz çelik, korozyona karşı dayanıklı ve kimyasallara dayanıklı bir malzemedir ve paslanmaz çelik depolarının hammaddesi olarak kullanılır. Paslanmaz çelik, çeşitli ısıl işlemler sonucu elde edilen bir malzemedir ve paslanmaz su deposu hammaddesi olarak kullanılması, bu malzemenin özelliklerine göre değişebilir. Paslanmaz çelik, suya ve diğer kimyasallara dayanıklı, hafif, esnek, kırılmaya karşı dayanıklı ve düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle paslanmaz çelik, su depoları gibi suyun saklanması ve taşınması için idealdir. Ayrıca, paslanmaz çeliğin yüksek ısıya dayanıklılığı nedeniyle paslanmaz çelik depoları, ısıl işlemler gören endüstriyel tesislerde de kullanılabilir.

Paslanmaz çelik depolarının hammaddesi olarak kullanılan paslanmaz çelik, çeşitli türleri olabilir ve bu türlerin özellikleri farklı olabilir. Örneğin, paslanmaz çelik türleri arasında 304 ve 316 türleri gibi çeşitli seçenekler mevcuttur ve bu türlerin korozyona dayanıklılık düzeyleri farklıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir